bollaşma

listen to the pronunciation of bollaşma
Турецкий язык - Английский Язык

Определение bollaşma в Турецкий язык Английский Язык словарь

bol
{s} abundant

There are abundant food supplies. - Bol gıda malzemeleri var.

Natural resources are not abundant in Japan. - Japonya'da doğal kaynaklar bol değildir.

bol
ample

Why do you keep saying there's ample time? - Niçin bol zaman olduğunu söylemeyi sürdürüyorsun?

Sami had ample time and ample opportunity to kill Layla. - Sami'nin Leyla'yı öldürmek için bol zaman ve bol fırsatı vardı.

bol
{s} wide

A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low. - Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır.

The original qipao was wide and loose. - Orijinal qipao geniş ve boldu.

bol
{s} loose

This coat looks loose on me. - Bu ceket üzerimde bol görünüyor.

Tom wore a long, loose-fitting coat. - Tom uzun bol ceket giydi.

bol
{s} generous

Tom is generous and kind. - Tom eli bol ve naziktir.

Between meals, he usually manages to stow away a generous supply of candy, ice cream, popcorn and fruit. - Yemekler arasında genellikle bol miktarda şekerleme, dondurma, patlamış mısır ve meyve yiyebiliyor.

bol
copious

They begin losing copious amounts of hair. - Bol miktarda kıl kaybetmeye başladılar.

Tom drinks copious amounts of alcohol. - Tom bol miktarda alkol içer.

bol
{s} flush
bol
{s} bountiful

The rice we harvested is bountiful. - Bizim biçtiğimiz pirinç boldur.

bol
hefty
bol
full

The dress has a full skirt. - Elbisenin bol bir eteği var.

She is still full of energy. - O hala bol enerji var.

bol
{s} plentiful

A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low. - Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır.

We have a plentiful supply of water. - Bol miktarda suyumuz var.

bol
wealthy
bol
{s} affluent
bol
heft
bol
plenty of

There are plenty of fresh eggs on the table. - Masada bol miktarda taze yumurta var.

We have had plenty of rain this year. - Bu yıl bol yağmur vardı.

bol
redundant
bol
luxuriant
bol
voluminous
bol
galore
bol
plenty

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

We have had plenty of snow this year. - Bu yıl bol karımız vardı.

bol
(Tıp) bol
bol
plentitude
bollaşmak
get wide
bollaşmak
loosen
bollaşmak
abound
bol
lush
bol
caboodle
bol
large

He endowed the college with a large sum of money. - O, üniversiteye bol miktarda para bağışladı.

Very large windows assure abundant natural daylight. - Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar.

bol
opulent
bol
hearty
bol
rich
bollaşmak
widen
bol
{s} lavish
bol
{s} abounding
bol
{s} fecund
bol
{s} riotous
bol
superabundant
bol
{s} handsome
bol
{s} unsparing
bol
{s} bounteous
bol
{s} unstinted
bol
{s} prodigal
bol
{s} effusive
bol
affluence
bol
{s} liberal
bol
{s} exuberant
bol
claret cup
bol
wide and loose-fitting; too large
bol
plentiful, abundant, ample, copious
bol
baggy

These jeans are baggy. - Bu pantolon torba gibi bol.

Since my husband became sick he's lost as much as 20 kilograms and his pants are now baggy. - Kocam hasta olduktan sonra 20 kilo kadar verdi ve şu anda pantolonu bol geliyor.

bol
{s} profuse

Tom was sweating profusely. - Tom bol bol terliyordu.

Tom apologized profusely. - Tom bol bol özür diledi.

bol
plentiful, abundant, opulent, profuse, copious, ample; loose, wide
bol
{s} rank
bol
{s} plenteous
bollaşmak
expand
bollaşmak
to get wide, get loose, fit loosely
bollaşmak
to abound, become plentiful, be in good supply
Английский Язык - Английский Язык

Определение bollaşma в Английский Язык Английский Язык словарь

bol
bolognese
BOL
(Ticaret) (bill of lading) A document created for a given shipment that indicates the contents and destination, and forms a contractual basis for claims or resolution with the carrier if required
bol
BOLometers technical device (astronomy)
bol
Begin Of Life
bol
Oak Lawn Branch Library
bol
Bill of Lading transport or Document used to acknowledge receipt of goods; may also be used to serve as a contract for the cargo
bol
Bill of Lading Document used to acknowledge receipt of goods; may also serve as a contract for the transport of cargo
bol
[Welsh belly] Also as 'bwl'
bol
Beginning of Life
bol
Bill of Lading (BOL) refers to the document on which a carrier acknowledges receipt of materials loaded onto the truck
Турецкий язык - Турецкий язык
Bollaşmak işi veya durumu
Bol
geniş
Bol
gani
Bol
(Osmanlı Dönemi) CÜFAL
Bollaşmak
(Osmanlı Dönemi) TEFEYYÜZ
Bollaşmak
bolalmak
bol
Nicelik bakımından olağandan veya alışılandan çok, kıt karşıtı: "Demek ki zeytinin bol ve ucuz olduğu bir yerdeymiş."- B. Felek. Özel bir cam içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içki
bol
özel bir cam kap içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içkiye verilen ad
bol
Tahta döşeme
bol
şarap, likör ve madensuyuna meyve doğranarak özel bir cam kap içinde yapılan içki
bol
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
bol
Özel bir cam içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içki
bol
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı: "Bol zamanıma yetişti de ben onu böyle şımarık büyüttüm."- P. Safa
bol
Olağandan veya alışılandan çok, kıt karşıtı
bol
Likör, şarap, meyve suyu ve soda ile yapılan bir içki
bol
özel bir cam kap içinde likör, şarap, meyve ve madensuyu karıştırılarak hazırlanan içki
bollaşmak
Bol durumda olmak
Английский Язык - Турецкий язык

Определение bollaşma в Английский Язык Турецкий язык словарь

bol
(Tıp) bol
bollaşma
Избранное