bodily, corporeal; pertaining to physics; material, tangible; natural

listen to the pronunciation of bodily, corporeal; pertaining to physics; material, tangible; natural
Английский Язык - Турецкий язык

Определение bodily, corporeal; pertaining to physics; material, tangible; natural в Английский Язык Турецкий язык словарь

physical
bedensel

Tekerlekli sandalye bedensel engelli insanlara daha fazla hareket özgürlüğü verir. - Wheelchairs give people with physical disabilities more mobility.

Jim bedensel çalışmadan korkuyordu. - Jim was afraid of physical labor.

physical
(Tıp) Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki
physical
{s} maddesel
physical
(Askeri) BEDENİ NİTELİK: (Aşağıda ismi, rütbesi, sicil veya askerlik numarası yazılı şahsın genel muayenesi ve varsa askerli hizmetine engel bedeni arızası hakkında bilgi verilmesi) anlamına kullanılan bir kısaltma. (Request report physical examination and any physical defects which disqualify from performing military service of following individual (s); name, grade, service, number)
physical
{s} mevcut

Çakralar sürekli dönüyor. Eğer olmasalar, fiziksel beden mevcut olamazdı. - The chakras are constantly spinning. If they weren't, the physical body couldn't exist.

physical
maddeye ait
physical
(Tıp) fizikal
physical
doğal
physical
{s} somut

Biz asla somut değildik. - We never were physical.

physical
{s} fiziksel

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

Biz yaş ya da fiziksel sorunlar hakkında bir şey soramayız. - We cannot ask anything about age or physical problems.

physical
a physical impossibility fizik
physical
(Tıp) Tabii
physical
tabiat ilmine ait
physical
physical education bedeneitimi
physical
{i} sağlık kontrolü

Ben bir sağlık kontrolü yaptırdım. - I had a physical checkup.

Tom yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırır. - Tom gets a physical once a year.

physical
{s} fiziki
physical
{s} maddi
Английский Язык - Английский Язык
{s} physical
bodily, corporeal; pertaining to physics; material, tangible; natural

    Расстановка переносов

    bodily, corporeal; pertaining to physics; material, tangible; na·tu·ral

    Произношение

    Слово дня

    nevus
Избранное