boast, exaggerate about oneself

listen to the pronunciation of boast, exaggerate about oneself
Английский Язык - Турецкий язык

Определение boast, exaggerate about oneself в Английский Язык Турецкий язык словарь

brag
böbürlenmek

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
övünmek

Övünmek için değil ama ben dün ilk milyar dolarımı kazandım. - Not to brag, but I just made my first billion dollars yesterday.

Övünmek için değil ama ben oldukça zekiyim. - Not to brag, but I'm pretty smart.

brag
kendini methetmek
brag
kasılmak
brag
yüksekten atma
brag
palavra atmak
brag
tafra satmak
brag
atıp tutmak
brag
{f} övün

Tom Mary'nin yarışı kazanması hakkındaki övünmelerinden bıkıyordu. - Tom was getting tired of hearing Mary bragging about winning the race.

Tom'un kaç para kazandığından övünerek bahsettiğini duydum. - I heard Tom bragging about how much money he made.

brag
böbürlen

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

Tom yeni telefonuyla böbürlendi. - Tom bragged about his new phone.

brag
iskambil oyun
brag
ovünülecek şey
brag
övürlen kimse
brag
övünme

Övünmeyi sevmiyorum ama ben oldukça iyi bir klarnetçiyim. - I don't like to brag, but I'm a pretty good clarinetist.

Tom Mary'nin yarışı kazanması hakkındaki övünmelerinden bıkıyordu. - Tom was getting tired of hearing Mary bragging about winning the race.

brag
methetmek
brag
i övünme
brag
övünen kimse
brag
(fiil) övünmek, böbürlenmek; yüksekten atmak
brag
övmek
brag
atıcı
Английский Язык - Английский Язык
{f} brag
boast, exaggerate about oneself

    Расстановка переносов

    boast, ex·ag·ger·ate a·bout one·self

    Произношение

    Слово дня

    argal
Избранное