blok

listen to the pronunciation of blok
Турецкий язык - Английский Язык
block

The harbor can be blocked. - Liman bloke edilebilir.

Food shipments were blocked. - Gıda sevkiyatı bloke edildi.

writing-pad
pad

I need a writing pad. - Bir bloknota ihtiyacım var.

I wrote the phone number on the writing pad. - Onun telefon numarasını bloknota yazdım.

cube
basketball body block
city block, block (an area of land bounded by streets): İkinci bloktan sonra sağa dön. Turn right at the second block
complex
apartment building, building (one of a series of buildings which together make up a housing or office development)
bloc

She lives a block away and her name is Susan. - O, bir blok ötede yaşıyor ve onun adı Susan.

Food shipments were blocked. - Gıda sevkiyatı bloke edildi.

block (of marble, etc.)
pol. bloc (of states): Doğu Bloku the Eastern bloc
block; writing-pad
block in

Tom walked around the block in his ugg boots. - Tom ugg botlarıyla blok etrafında yürüdü.

blok alıntı
(Bilgisayar) blockquote
blok arası
(Spor) seams
blok depolama
(Askeri) block storing
blok diyagramı
(Askeri,Mekanik,Teknik) block diagram
blok düzen
(Bilgisayar) block layout
blok gönderimi
(Bilgisayar) block transfer
blok iletim
(Bilgisayar) block mode
blok işlemi
(Bilgisayar) block operation
blok katsayısı
block coefficient
blok kopolimer
(Havacılık) block copolymer
blok muafiyet
(Politika, Siyaset) block exemptions
blok nicemlemesi
block quantization
blok numarası
(Bilgisayar) block number
blok seçimi
(Bilgisayar,Teknik) block selection
blok yapma
(Spor) stuff
blok yapısı
(Coğrafya) block structure
blok yazma
(Bilgisayar) block-write
blok yük
(Askeri) block load
blok zincirlemesi
(Bilgisayar) block chaining
blok çizeneği
(Bilgisayar,Teknik) block diagram
blok şema
(Telekom) block diagram
blok şeması
boundary diagram
blok şifreleme
(Bilgisayar,Teknik) block encryption
blok-aut
(Spor) block out
blok not
Block notes
blok aktarma
block transfer
blok ayırma
(Elektrik, Elektronik) block sort
blok baskı
block printing
blok başlığı
block header
blok dikişi
(Havacılık) block seam
blok diyagram
block diagram
blok düzenleme
(Çevre) block arrangement
blok flüt
recorder
blok fon
(Politika, Siyaset) block grant
blok gövde
(Bilgisayar) blockbody
blok gövdeli
solid-stem
blok göçertme
(Jeoloji) block caving
blok haddesi
blooming mill
blok hareketi
(Coğrafya) block movement
blok heyelanı
(Çevre) block landslide
blok imleç
(Bilgisayar) block cursor
blok iptal edildi
(Bilgisayar) block aborted
blok işlem
(Ticaret) block trade
blok işleyici
(Bilgisayar) block handle
blok kaplama
block pavement
blok kaplama
(İnşaat) block paving
blok kesimi
(Havacılık) block cut
blok kontrolü
(Askeri) block control
blok kopyalama
(Bilgisayar) block copy
blok kopyası
block copy
blok oy
(Politika, Siyaset) block vote
blok parke
plated parquet
blok radyatör
block radiator
blok satış
(Ticaret) block sale
blok satış
(Ticaret) block sales
blok seti
blocks set
blok sevkiyat
(Askeri) block shipment
blok sigorta
(Ticaret) block insurance
blok silme
(Bilgisayar,Teknik) block delete
blok soğutma
keel cooler
blok suportu
brake block support
blok sıralama
(Bilgisayar,Teknik) block sort
blok sıralama
block sort(ing)
blok sıralama
(Bilgisayar,Teknik) block sorting
blok taktikleri
(Spor) blocking tactics
blok taşıma
(Bilgisayar,İnşaat) block move
blok yapı
(İnşaat) contiguous building
blok yapı
block building
blok yönü
(Bilgisayar) block direction
blok yük trenleri
unit train
blok yükleme dolu
(Bilgisayar) block load full
blok çalışma
(Pisikoloji, Ruhbilim) massed practice
blok çoklamalı
block multiplex
blok çözmek
unblock
blok çözmek
(Bilgisayar) deblock
blok örnekleme
block sampling
blok öğeleri
(Bilgisayar) block elements
blok ısıtma
block heating
blok-şekilli kaya
(Jeoloji) blocky rock
blok flüt
(Muzik) block flute
silindir blok
cylinder block
Blok flüt
(Muzik) English flute
bloklar
blocks

The children played with wooden blocks. - Çocuklar ahşap bloklarla oynadılar.

Children play with blocks. - Çocuklar bloklarla oynarlar.

anahtar blok
(Jeoloji) key block
asfalt blok
asphalt block
değişken blok
variable block
erken blok
(Spor) early block
groyne içeren beton blok
(Çevre) groyne with a concrete block
ikili blok
(Spor) double block
istikrarsız blok sistemi
(Hukuk) unstable bloc system
jet blok
jet block
koruyucu blok
(Askeri) armour block
mono blok tekerlek
monobloc wheel
muharebe mevzii; blok paritesi
(Askeri) battle position; block parity
optik blok
(Otomotiv) headlamp unit
servise blok
(Spor) block to serve
yapay beton blok
(Askeri) artificial concrete block
Английский Язык - Английский Язык
Russian poet (1880-1921)
Aleksandr Aleksandrovich Blok
born Nov. 28, 1880, St. Petersburg, Russia died Aug. 7, 1921, Petrograd [St. Petersburg] Russian poet and dramatist. He was the principal representative of Russian Symbolism (see Symbolist movement). He later rejected what he termed their sterile bourgeois intellectualism and embraced the Bolshevik movement as essential for the redemption of the Russian people. Influenced by early 19th-century Romantic poetry, he wrote musical verse in which sound was paramount. His preeminent work of impressionistic verse was the enigmatic ballad The Twelve (1918), which united the Russian Revolution and Christianity in an apocalyptic vision. In the era of postrevolutionary hardship he declined into mental and physical illness, possibly brought on by venereal disease, and died at 40
Aleksandr Blok
born Nov. 28, 1880, St. Petersburg, Russia died Aug. 7, 1921, Petrograd [St. Petersburg] Russian poet and dramatist. He was the principal representative of Russian Symbolism (see Symbolist movement). He later rejected what he termed their sterile bourgeois intellectualism and embraced the Bolshevik movement as essential for the redemption of the Russian people. Influenced by early 19th-century Romantic poetry, he wrote musical verse in which sound was paramount. His preeminent work of impressionistic verse was the enigmatic ballad The Twelve (1918), which united the Russian Revolution and Christianity in an apocalyptic vision. In the era of postrevolutionary hardship he declined into mental and physical illness, possibly brought on by venereal disease, and died at 40
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Büyük ve ağır yığın
(Osmanlı Dönemi) Resim kağıtları saklanan karton kap
(Osmanlı Dönemi) Fr. Birbirine bitişik yapılar
(Hukuk) Büyük ve ağır kitle; politik çıkarları nedeniyle birlik kuran devletler
Kocaman ve ağır kitle
Birbirine bitişik büyük yapılar: "Yıkıntıların ortasında blok hâlinde yükselen yeni apartmanlara uzun uzun baktı."- H. Taner
Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu
Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan, bir bütün oluşturan
Voleybolda, file üstünde karşı oyuncunun topu sert vururken, önünde iki veya üç kişinin elleri ile oluşturdukları perde
Birbirine bitişik büyük yapılar
İçine resim veya yazı kâğıtları konulan karton kap
blok inşaat
Birbirine bitişik yapılan yapılar
Английский Язык - Турецкий язык

Определение blok в Английский Язык Турецкий язык словарь

engine blok
(Otomotiv) motor bloğu
blok
Избранное