birleşmiş

listen to the pronunciation of birleşmiş
Турецкий язык - Английский Язык
united

This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict. - Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir.

UN stands for the United Nations. - BM Birleşmiş Milletlerin kısaltmasıdır.

consolidated
incorporate
associated
incorporated
joint
fasciated
associate
corporate
coupled
union
cohesive
acervuline
unified
conjoint
accrete
conjunct
combinatory
federated
joined
allied
(Anatomi) connexus
combined
Birleşmiş milletler adına bölgenin yönetimi
Trusteeship
Birleşmiş Milletler
the United Nations
Birleşmiş Milletler (UN) Gıda ve Tarım Teşkilatı; yabancı bölge subayı
(Askeri) Food and Agriculture Organization (UN); foreign area officer
Birleşmiş Milletler (UN) Uluslar Arası Tabii Afetleri Önlemenin On Yılı
(Askeri) International Decade for Natural Disaster Reduction (UN)
Birleşmiş Milletler (UN) afet idare takımı
(Askeri) disaster management team (UN)
Birleşmiş Milletler Antlaşması
(Hukuk) United Nations Charter
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
(Hukuk) United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kuvvetleri
(Hukuk) Peace Keeping Forces of the United Nations
Birleşmiş Milletler Ekonomik Ve Sosyal Konseyi
(Askeri) Economic and Social Council (UN)
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşme
(Hukuk) United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
(Hukuk) United Nations Institute for Training and Research
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(Hukuk) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(Hukuk) United Nations Security Council
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
the United Nations' Security Council
Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözle
(Hukuk) United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşme
(Hukuk) United Nations Convention on the Elimination of All of Forms Discrimination Against Women
Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ek Prot
(Hukuk) International Covenant on Civil and Political Rights and Protocol
Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu
(Hukuk) United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü
(Hukuk) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Birleşmiş Milletler Sığınmacılar Yüksek Komiserliği Bürosu
(Hukuk) Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
(Hukuk) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi
(Hukuk) United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)
Birleşmiş Milletler Çevre Programı
(Hukuk) United Nations Environment Programme (UNEP)
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
(Hukuk) United Nations Children's Fund (UNICEF)
Birleşmiş Milletler Örgütü
(Hukuk) United Nations Organization (UNO)
Birleşmiş Milletler İdare Mahkemesi
(Hukuk) United Nations Administrative Tribunal
Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı
(Hukuk) United Nations Conference on the Human Environment
Birleşmiş milletler
United Nations
birleşmiş ülkeler
(Hukuk) associated countries
Birimler Arası Daimi Komitesi (Birleşmiş Milletler (UN)); geçici kuvvet komutanı
(Askeri) Interagency Standing Committee (UN); interim acting service chief
birleş
ally
birleş
ally to
birleş
merge with
birleş
{f} united

Washington is the capital of the United States. - Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir.

Which language is spoken in the United States of America? - Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi dil konuşuluyor?

birleş
{f} joining

Collagen is a protein that aids the joining of tissues. - Kollajen, dokuların birleştirilmesine yardımcı olan bir proteindir.

birleş
{f} merged

The twilight merged into darkness. - Alacakaranlık karanlıkla birleşti.

The Mitsubishi Bank merged with the Bank of Tokyo. - Mitsubishi Bank, Tokyo Bank ile birleşti.

birleş
muck in
birleş
{f} merging
birleş
coalesce
Model Birleşmiş Milletler
Model Birleşmiş Milletler (İngilizce: Model United Nations, MUN), eğitim kurumlarının ögrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simulasyondur. Genelde konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir. Birleşmiş Milletler'in kendisi tarafından tanınan en büyük Model Birleşmiş Milletler organizasyonu Lahey Uluslararası Model Birleşmiş Milletler'dir
1980 Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Kongresi; süreki taşıyıcı dalgas
(Askeri) 1980 United Nations Convention on Conventional Weapons; continuous carrier wave
Gıda Yardımı Politikaları ve Programları Komitesi (Birleşmiş Milletler)
(Askeri) Committee on Food Aid Policies and Programmes (UN)
Merkezi Acil Durum Döner Sermayesi (Birleşmiş Milletler)
(Askeri) Central Emergency Revolving Fund (UN)
askeri ve sivil savunma varlıkları (Birleşmiş Milletler (UN))
(Askeri) military and civil defense assets (UN)
birleş
allied
birleş
{f} mesh
birleş
coalesced
birleş
confederate
birleş
consort
birleşmiş milletler
un
uluslar arası denizcilik tehlikeli malları (Birleşmiş Milletler (UN))
(Askeri) international maritime dangerous goods (UN)
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение birleşmiş в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Model Birleşmiş Milletler
Model Birleşmiş Milletler (İngilizce: Model United Nations, MUN), eğitim kurumlarının öğrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simulasyondur. Genelde konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir. Birleşmiş Milletler'in kendisi tarafından tanınan en büyük Model Birleşmiş Milletler organizasyonu Lahey Uluslararası Model Birleşmiş Milletler'dir
Английский Язык - Турецкий язык

Определение birleşmiş в Английский Язык Турецкий язык словарь

Model Birleşmiş Milletler
Model United Nations (also Model UN or MUN) iş an academic simulation of the United Nations that aims to educate participants about current events, topics in ınternational relations, diplomacy and the United Nations agenda
birleşmiş
Избранное