birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret

listen to the pronunciation of birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret
Турецкий язык - Турецкий язык
yüz
birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret

    Расстановка переносов

    bi·ri·nin gö·rü·le·ge·len ve·ya u·mu·lan hoş·gö·rür·lü·ğü·ne gü·ve·ni·le·rek gös·te·ri·len cü·ret

    Произношение

    Слово дня

    gunk
Избранное