birinin duygularını okşayacak biçimde davranarak onu elde etmeye çalışma

listen to the pronunciation of birinin duygularını okşayacak biçimde davranarak onu elde etmeye çalışma
Турецкий язык - Турецкий язык
kur
birinin duygularını okşayacak biçimde davranarak onu elde etmeye çalışma

    Расстановка переносов

    bi·ri·nin duy·gu·la·rı·nı ok·şa·ya·cak bi·çim·de dav·ra·na·rak o·nu el·de et·me·ye ça·lış·ma

    Произношение

    Слово дня

    acquiesce
Избранное