birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat

listen to the pronunciation of birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat
Турецкий язык - Турецкий язык
güvence
birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat

    Расстановка переносов

    bi·ri·nin şüp·he·le·ri·ni da·ğıt·mak i·çin söy·le·nen i·nan·dı·rı·cı söz, te·mi·nat

    Произношение

    Слово дня

    jaywalk
Избранное