birine karşı beğenilmeyen bir durumda hep birden haykırılan bir hakaret sözü

listen to the pronunciation of birine karşı beğenilmeyen bir durumda hep birden haykırılan bir hakaret sözü
Турецкий язык - Турецкий язык
yuha
birine karşı beğenilmeyen bir durumda hep birden haykırılan bir hakaret sözü

    Расстановка переносов

    bi·ri·ne kar·şı be·ğe·nil·me·yen bir du·rum·da hep bir·den hay·kı·rı·lan bir ha·ka·ret sö·zü

    Слово дня

    googol
Избранное