birdenbire ve içine doğduğu gibi söylemek, irticalen dile getirmek

listen to the pronunciation of birdenbire ve içine doğduğu gibi söylemek, irticalen dile getirmek
Турецкий язык - Турецкий язык
doğaçlamak
birdenbire ve içine doğduğu gibi söylemek, irticalen dile getirmek

    Расстановка переносов

    bir·den·bi·re ve i·çi·ne doğ·du·ğu gi·bi söy·le·mek, ir·ti·ca·len di·le ge·tir·mek

    Произношение

    Слово дня

    miscible
Избранное