bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzeri ile karşılaştırılması

listen to the pronunciation of bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzeri ile karşılaştırılması
Турецкий язык - Турецкий язык
emsal
bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzeri ile karşılaştırılması

    Расстановка переносов

    bir ya·pı ve·ya ko·nu·tun sa·tış ya da ki·ra be·de·li·nin, ben·ze·ri i·le kar·şı·laş·tı·rıl·ma·sı

    Слово дня

    nuptial
Избранное