bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı

listen to the pronunciation of bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı
Турецкий язык - Турецкий язык
dehşet
bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı

    Расстановка переносов

    bir teh·li·ke ve·ya kor·kunç bir şey kar·şı·sın·da du·yu·lan ür·kün·tü, yıl·gı

    Слово дня

    detriment
Избранное