bir müsabakayı kazanacağı tahmin edilen şahıs, takım veya hayvan

listen to the pronunciation of bir müsabakayı kazanacağı tahmin edilen şahıs, takım veya hayvan
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) FAVORİ
bir müsabakayı kazanacağı tahmin edilen şahıs, takım veya hayvan

    Расстановка переносов

    bir mü·sa·ba·ka·yı ka·za·na·ca·ğı tah·min e·di·len şa·hıs, ta·kım ve·ya hay·van

    Произношение

    Слово дня

    vis major
Избранное