bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre

listen to the pronunciation of bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre
Турецкий язык - Турецкий язык
muhit
bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre

    Расстановка переносов

    bir kim·se·nin sü·rek·li i·liş·ki·de bu·lun·du·ğu in·san·lar top·lu·lu·ğu, çev·re

    Произношение

    Слово дня

    lavaliere
Избранное