bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü

listen to the pronunciation of bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü
Турецкий язык - Турецкий язык
hesap
bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü

    Расстановка переносов

    bir gi·ri·şi·min, bir i·şin ba·şa·rı·ya u·laş·ma·sı i·çin a·lı·nan ön·lem·le·rin bü·tü·nü

    Произношение

    Слово дня

    anaphora
Избранное