bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman

listen to the pronunciation of bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Турецкий язык - Турецкий язык
belge
bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman

    Расстановка переносов

    bir ger·çe·ğe ta·nık·lık e·den ya·zı, fo·toğ·raf, re·sim, film vb. ve·si·ka, do·kü·man

    Произношение

    Слово дня

    ides
Избранное