bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek

listen to the pronunciation of bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
Турецкий язык - Турецкий язык
işaret etmek
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek

    Расстановка переносов

    bir şe·yi, bir du·ru·mu el, yüz ha·re·ket·le·riy·le an·lat·mak, gös·ter·mek

    Произношение

    Слово дня

    mecca
Избранное