bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan

listen to the pronunciation of bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
Турецкий язык - Турецкий язык
mukabil
bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan

    Расстановка переносов

    bir şe·ye kar·şı·lık o·la·rak ya·pı·lan, bir şe·yin kar·şı·lı·ğı o·lan

    Произношение

    Слово дня

    pell-mell
Избранное