biological (biochemical) oxygen demand

listen to the pronunciation of biological (biochemical) oxygen demand
Английский Язык - Турецкий язык

Определение biological (biochemical) oxygen demand в Английский Язык Турецкий язык словарь

bod
kişi

Diyet yapan ve vücut ağırlığının yüzde onuna kadar bir oranda kilo vermiş olan her on kişiden sekizi, beş yıl içinde bu kiloları geri almaktadır. - Eight out of ten dieters who lose up to ten percent of their body weight put it back on again within five years.

Sami, Leyla'nın cesedini keşfeden kişiydi. - Sami was the one who discovered Layla's body.

bod
herif
biological oxygen demand
(Gıda) biyolojik oksijen gereksinimi
bod
adam

Tom, çocukluktan beri, bir adamın vücudunda doğmuş olan bir kız gibi hissettiğini söyledi. - Tom said that, from childhood, he had felt like a girl who had been born in the body of a man.

Neredeyse kusursuz cinayetti: Biz, olay yerine geldik, bagajı açtık, adamı öldürdük ve izleri temizledik, ama biz cesedi gizlemeyi unuttuk. - It was almost the perfect crime: we arrived at the scene, opened the trunk, killed the man and cleaned up the prints, but we forgot to hide the body.

Английский Язык - Английский Язык
bod
biological oxygen demand
biochemical oxygen demand
biological (biochemical) oxygen demand

    Расстановка переносов

    bi·o·lo·gi·cal (biochemical) o·xy·gen de·mand

    Произношение

    Слово дня

    taxis
Избранное