billion cubic feet

listen to the pronunciation of billion cubic feet
Английский Язык - Турецкий язык
milyar kübik feet
Английский Язык - Английский Язык
bcf
billion cubic feet

  Расстановка переносов

  bil·lion cu·bic feet

  Турецкое произношение

  bîlyın kyubîk fit

  Произношение

  /ˈbəlyən ˈkyo͞obək ˈfēt/ /ˈbɪljən ˈkjuːbɪk ˈfiːt/
Избранное