bilen

listen to the pronunciation of bilen
Турецкий язык - Английский Язык
{s} knowing
cognizant
recognizant
au fait
conversant
in on
familiar
recognizance
ağzının tadını bilen kimse
gourmet
kendini bilen
self-conscious
çok dil bilen
multilingual
bil
know

Do you know where your father went? - Babanın nereye gittiğini biliyor musun?

Although Go is probably the most popular Japanese game in my country, at most only a few university students know it. - Go büyük ihtimalle benim ülkemdeki en popüler Japon oyunu olsa da o bile bazı üniversite öğrencileri dışında pek bilinmiyor.

kendini bilen
raising
ne istediğini bilen
single-minded
bil
{f} kenning
bil
{f} known

The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known. - Geçmiş sadece bilinir, değişmez. Gelecek ise sadece değişir, bilinmez.

His name is known to everyone in this town. - Onun adı bu kasabada herkesçe bilinmektedir.

bil
cognize
bil
{f} ken

Ken talks as if he knew everything. - Ken her şeyi biliyormuş gibi konuşur.

Ken didn't know what to say next. - Ken gelecek defa ne söyleyeceğini bilmiyordu.

bil
{f} knowing

Tom accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love. - Tom Mary'yi sevmeyi ya da birinin aşkını kabul etmeyi bilmemekle suçladı.

We love our mother almost without knowing it, without feeling it, as it is as natural as to live. - Biz neredeyse bilmeden, hissetmeden annemiz severiz, çünkü o yaşamak kadar doğaldır.

bil
knew

Everybody knew she could speak English well. - Onun iyi İngilizce konuşabildiğini herkes biliyordu.

They knew they must fight together to defeat the common enemy. - Ortak düşmanı yenmek için birlikte dövüşmek zorunda olduklarını biliyorlardı.

hesabını iyi bilen
Knowing account
az buçuk bilen kimse
smatterer
ağzının tadını bilen
lickerish
ağzının tadını bilen kimse
gourmand
değerini bilen
appreciatory
değerini bilen
appreciative
ezbere bilen
word perfect
her şeyi bilen
omniscient

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

iki dil bilen
bilingual
iyi bilen
versed in
içyüzünü bilen kimse
insider
bilen kimse
oracle
işini bilen
calculating
kendini bilen/bilir upright and honorable
(person)
klasikleri iyi bilen kimse
classic
nasıl davranacağını bilen
tactful
ne istediğini bilen
single-eyed
ne istediğini bilen
single-hearted
ne istediğini bilen kimse
goalgetter
ne yaptığını bilen
self-conscious
seviyesini bilen
class conscious
seçmesini bilen
select
son haberleri bilen
up to the minute
steno bilen
shorthand
yarım yamalak bilen kimse
sciolist
yarım yamalak bilen kimse
smatterer
çok dil bilen
polyglot

Polyglots are sexier. Talk to us. - Çok dil bilenler daha seksidir. Bizimle konuş.

It doesn't require you to be a polyglot. - Çok dil bilen biri olmanızı gerektirmiyor.

çok dil bilen kimse
polyglot
üç dil bilen
triglot
üç dil bilen
trilingual
Английский Язык - Английский Язык

Определение bilen в Английский Язык Английский Язык словарь

bil
Basic Insulation Level; a reference insulation level expressed as the impulse crest voltage of the nominal 1 2 X 50 microsecond wave This is a measure of the ability of the insulation to withstand very high voltage surges
bil
band interleaved by line A form of data storage in which each record in the file contains a scan line (row) of data for one band All bands of data for a given line are stored consecutively within the file
bil
Basic Insulation Level is a measure of the ability of the insulation system to withstand very high voltage surges For example, a 600 volt class transformer has a 10 KV BIL rating
bil
Bilimportorenes Landsforening Norwegian Vehicle Importers Association (OICA member) [Norway]
bil
Acronym for band interleaved by line A method of storing data
bil
-Basic Insulation Level
bil
Band Interleaved by Line An image file format linked with satellite derived imagery
bil
The basic impulse level or basic insulation level To meet a given BIL rating a bushing must be able to withstand a simulated lightning wave that has a wave shape of 1 2 by 50 microseconds and in both positive and negative polarities The wave reaches its peak in 1 2 microseconds and decays to ½ of the peak value in 50 microseconds BIL ratings are expressed in KV (kilovolts)
bil
Band Interleaved by Line A common raster file format and remote sensing standard
bil
Band Interleaved by Line A format for data storage See Chapter 5
bil
Basic Insulation Level A measure of the ability of the insulation system to withstand very high voltage surges For example, a 600 volt class transformer has a 10 KV BIL rating
Турецкий язык - Турецкий язык
bilici
Английский Язык - Турецкий язык

Определение bilen в Английский Язык Турецкий язык словарь

annemin adını bilen varmı
what am kolays my madır ay name
bilen
Избранное