besî

listen to the pronunciation of besî
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) f. Çokluk, fazlalık, ziyadelik
(Osmanlı Dönemi) Birçok
besi
Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz gibi şeyler
besi
Kurbanlık hayvan
besi
Semirtme
besi
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi
besi
Takoz gibi parçalar
besi doku
Yumurta akı maddesi
besi doku
Tohumların içinde embriyonu çevreleyen bölüm
besi dokulu
Besi dokusu olan
besi dokusu
Besi doku
besi dokusuz
Besi dokusu olmayan
besi hayvanı
Beslenmek amacıyla alınan veya besiye çekilen hayvan
besi merası
Besleme değeri oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı ve gerektiğinde kesime gönderilecek hayvanların fazla ağırlık kazanmalarını sağlamak için otlatıldıkları doğal veya yapay verimli mera
besi suyu
Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su
besi örü
Tohum çimlenirken yeni çıkan bitkiyi beslemeye yarayan ve embriyonun çevresine yayılmış bulunan besleyici maddelerin bütünü
aşırı besi
Olağanüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme
ham besi suyu
Kökler tarafından topraktan emilip yapraklara kadar çıkan besi suyu
ongun besi suyu
Yapraklarda yeni maddelerle zenginleştikten sonra bitkiyi beslemek için her yana inen besi suyu
Турецкий язык - Английский Язык

Определение besî в Турецкий язык Английский Язык словарь

besi
(İnşaat) stuffing
besi
nourishing

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Balığın ve etin besin değerleri yüksek ama ikincisi öncekine göre daha pahalıdır.

besi
(Denizbilim) food

Food should be chewed before being swallowed. - Besin yutulmadan önce çiğnemeli.

What are some good foods to eat with potatoes? - Patatesle yenecek bazı iyi besinler nelerdir?

besi
a prop or shim put underneath something to even it up
besi
fattening; nutrition, nourishing
besi
stock
besi
fattening, feeding up (a domestic animal)
besi doku
(Botanik, Bitkibilim) endosperm
besi dokusu
(Botanik, Bitkibilim) endosperm
besi suyu
(Botanik, Bitkibilim) sap
besi ünitesi
(Çiftçilik) feedlot
besi çitfliği
breeding farm
besi bilimsel olarak
dietetically
besi dokulu
(Botanik, Bitkibilim) endospermed
besi dokulu
(Botanik, Bitkibilim) albumen
besi dokusuz
(Botanik, Bitkibilim) endospermless
besi dönemi
(Tarım) fattening period
besi hayvanları
fat stock
besi hayvanları
store cattle
besi hayvanlarının iç ve sınır karantinası
(Hukuk) internal and border quarantine of livestock
besi hayvanı
fatling
besi kapasitesi
(Tarım) fattening capacity
besi otlağı
(Tarım) fattening range
besi suyu besleme pompası
feed booster pump
besi yeri
(Çiftçilik) feed-lot
besi özü
(Botanik, Bitkibilim) albumen
ongun besi suyu
flourishing feed water
kazan besi
hardness test
besî
Избранное