berede

listen to the pronunciation of berede
Турецкий язык - Английский Язык
in bruised
bere
bruise

How did Tom get that bruise on his leg? - Tom'un bacağındaki o bere nasıl oldu?

I don't see any bruises. - Ben hiç berelenme görmüyorum.

berede of
bruising of the
bere
{i} barret
bere
{i} hurt
bere
harm
bere
stripe
bere
(Biyokimya) damage
bere
(Denizbilim) demage
bere
injury
bere
ecchymosis
bere
beret

All French wear berets. - Bütün Fransızlar bere takar.

bere
weal
bere
contusion
bere
beanie
bere
{i} skullcap
bere
{i} Balmoral
bere
{i} Tammy
bere
flesh wound
bere
contuse
bere
{i} wound
bere
indent
bere
{i} lesion
bere
beret; bruise, lesion
bere
hurt; Balmoral
bere
skullcap; wound
Английский Язык - Английский Язык

Определение berede в Английский Язык Английский Язык словарь

bere
Barley, especially six-rowed barley
bere
To pierce
bere
Barley; the six-rowed barley or the four-rowed barley, commonly the former Hordeum hexastichon or H
bere
vulgare
bere
See Bear, barley
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Dolu
(Osmanlı Dönemi) Çok yemekten midenin dolması
BERE
(Osmanlı Dönemi) t. Tıb: Ezilme veya kılcal damarların kopması sonunda kanın, dokular içinde birikmesi ve bundan dolayı meydana gelen morluk
bere
Koyun sağma yeri
bere
Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık
bere
Kuzu
bere
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
bere
Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık: "Lacivert beresini sallayarak bir fırtına gibi içeriye girdi."- A. Ş. Hisar
berede
Избранное