berbat

listen to the pronunciation of berbat
Турецкий язык - Английский Язык
terrible

I feel terrible, but I've just broken your ashtray. - Kendimi berbat hissediyorum, ama ben sadece kül tablanı kırdım.

I had a terrible experience. - Berbat bir deneyim yaşadım.

awful

I smell something awful. - Berbat bir şeyin kokusunu alıyorum.

That singer has an awful voice. - O şarkıcının berbat bir sesi var.

horrible

I had a horrible dream last night. - Dün gece berbat bir rüya gördüm.

Their performance that year was horrible. - Bu yılki performansları çok berbattı.

miserable

What happened to you? You look miserable. - Sana ne oldu? Berbat görünüyorsun.

Tom is sitting on a park bench, looking miserable. - Tom parktaki bankta oturuyor, berbat görünüyor.

appalling
deuced
egregious
badly

Mary was left badly scarred after botched plastic surgery. - Mary berbat plastik cerrahi sonrası kötü bir şekilde yara iziyle bırakıldı.

Mary has been badly let down. - Mary berbat bir şekilde hayal kırıklığına uğratıldı.

abysmal

Tom speaks excellent Russian, but his German is abysmal. - Tom mükemmel Rus konuşur ama onun Almancası berbattır.

wretch
dread

This morning the weather is dreadful. - Bu sabah hava berbat.

bad

I have a bad pain in my lower back. - Sırtımın alt tarafında berbat bir ağrım var.

I am afraid I ate something bad. - Korkarım ki berbat bir şey yedim.

icky

It's rainy and icky here in Boston. - Burada Boston'da hava yağmurlu ve berbat.

sticky
unsightly
lousy

That was a lousy trick. - O berbat bir hileydi.

Tom had a lousy night. - Tom berbat bir gece geçirdi.

wretched
nasty

I have a nasty feeling something awful is going to happen. - Berbat bir şey olacağına dair içimde kötü bir his var.

(deyim) take the biscuit
shocking
(Argo) it sucks
(deyim) take the cake
dire
indifferent
dreadfull
hideous

Tom had a hideous hangover. - Tom'un berbat bir baş ağrısı vardı.

diabolical
dreadful

This morning the weather is dreadful. - Bu sabah hava berbat.

atrocious
terrible, awful, dreadful,horrible, horrid, appalling, beastly, lousy, grotty, rotten, abominable, abysmal, atrocious, putrid, diabolical, chronic, execrable, dire
chronic
devilish
disgusting
crappy [sl.]
execrable
accursed
beastly
soiled, filthy; very bad, dreadful, disgusting
spoilt
rotten

Tom had a rotten summer. - Tom berbat bir yaz geçirdi.

dashed
spoiled, injured, ruined
fierce
ghastly

He could not by any means tolerate the ghastly smell of rotting onion. - O, hiçbir şekilde berbat çürüyen soğan kokusuna tahammül edemedi.

destroyed
abominable
hell
accurst
bum

I was totally bummed. - Ben bütünüyle berbattım.

{s} stinking
sorry

I'm sorry for my terrible French. I'm still a beginner. - Berbat Fransızcam için özür dilerim. Ben hala başlangıç düzeyindeyim.

{s} crappy

Stop listening to this crappy music. - Bu berbat müziği dinlemeyi kes.

It was a crappy time in my life. - Hayatımdaki berbat bir dönemdi.

grotty
hellish
horrid
putrid
foul
poisonous
vile

The odor in that room was vile. - O odadaki koku berbattı.

tough
shabby
up the creek
flub
frightful
be the pits
fuck the up
{s} ungodly
helluva
{s} ropy
{s} unsavory
berbat etmek
spoil

I don't want to spoil the ending! - Sonunu berbat etmek istemiyorum.

Spoiling an ending is a heinous crime against humanity. - Sonu berbat etmek, insanlığa karşı iğrenç bir suçtur.

berbat etmek
vitiate
berbat etmek
mess up

I don't want to mess up now. - Artık işi berbat etmek istemiyorum.

berbat etmek
ruin

You had to ruin the moment, didn't you? - Anı berbat etmek zorundaydın, değil mi?

berbat bir şekilde
badly

Mary has been badly let down. - Mary berbat bir şekilde hayal kırıklığına uğratıldı.

The badly burnt pilot was still in the cockpit. - Berbat bir şekilde yanmış pilot hâlâ pilot kabinindeydi.

berbat etmek
fuck up [sl.]
berbat (bir durum)
abject
berbat bir halde olan
wretched
berbat bir şekilde
terribily
berbat biçimde
atrocious
berbat etmek
bang up
berbat etmek
(deyim) make a horlicks of
berbat etmek
(deyim) put paid
berbat etmek
botch up
berbat etmek
bodge
berbat etmek
(deyim) make a hash of
berbat etmek
(Argo) root
berbat etmek
play the deuce with
berbat etmek
(deyim) hog something to death
berbat etmek
(deyim) mishandle
berbat etmek
make a mess of
berbat etmek
(Argo) make a muck of
berbat etmek
murder
berbat etmek
(deyim) muck up
berbat etmek
(deyim) cast a cloud over
berbat etmek
wreck
berbat etmek
mess things up
berbat etmek
upset
berbat etmek
cast a cloud on something
berbat etmek
ball up
berbat etmek
(deyim) make a pig's ear of
berbat etmek
(deyim) cock up
berbat olmak
go bad
berbat olmak
spoilt
berbat olmak
ruined
berbat olmak
be ruined
berbat olmak
be spoilt
berbat etmek
cloud
berbat bir halde
rottenly
berbat bir halde
abysmally
berbat bir şekilde
terribly

Tom was treated terribly. - Tom'a berbat bir şekilde muamele edilmişti.

My puppy died, and I'm terribly upset. - Benim yavru köpeğim öldü ve ben berbat bir şekilde üzgünüm.

berbat bir şekilde
dashed
berbat bir şekilde
dismally
berbat bir şey
that beats cockfighting
berbat biçimde
atrociously
berbat ederek
bitchily
berbat etmek
bring to ruin
berbat etmek
to spoil, to ruin, to wreck, to mess up, to make a mess of, to muck sth up, to foul sth up
berbat etmek
fuck [sl.]
berbat etmek
screw up [sl.]
berbat etmek
bitch [sl.]
berbat etmek
ball up [sl.]
berbat etmek
bitch up [sl.]
berbat etmek
botch
berbat etmek
make nonsense of
berbat etmek
to ruin

You had to ruin the moment, didn't you? - Anı berbat etmek zorundaydın, değil mi?

berbat etmek
crab
berbat etmek
bungle
berbat etmek
fluff
berbat halde olmak
look a sight
berbat halde olmak
be a sight
berbat hissetmek
feel miserable
berbat hissetmek
feel wretched
berbat
nasty business
berbat kokmak
(deyim) smell to high heaven
berbat kokmak
(deyim) stink to high heaven
berbat olmak
stink
berbat olmak
to be spoilt, to be ruined, to go bad
berbat olmuş
ruined
berbat olmuş
spoiled
berbat olmuş
spoilt
berbat şekilde
miserably

I have failed miserably. - Ben berbat şekilde başarısız oldum.

berbat etmek
screw up
berbat etmek
{f} fuck
berbat etmek
cause havoc
berbat etmek
put paid to
berbat etmek
mess sth up
berbat etmek
play havoc
berbat etmek
foul up
berbat etmek
foozle
f l. (verpfuschen) bozmak, berbat etm
f l. (Verpfuschen) corrupt, terrible ETM
berbat etmek
{f} bitch
berbat etmek
bitch up
berbat etmek
{f} fuck up
berbat etmek
piss on smth
berbat etmek
cast a cloud on smth
bir çuval inciri berbat etmek
to foul things up but
bir çuval inciri berbat etmek
upset smb.'s apple
bir çuval inciri berbat etmek
to upset the applecart
daha berbat
worse
eski hayratı da berbat etmek
to make something worse by trying to improve it
işi berbat etmek
muck up a job
Английский Язык - Английский Язык

Определение berbat в Английский Язык Английский Язык словарь

bir çuval inciri berbat etmek
(deyim) Upset the applecart, upset somebody's apples
Турецкий язык - Турецкий язык
Kötü: "Eskisinden daha berbat, iyileşmek ne gezer."- M. A. Ersoy
Bozuk
Darmadağın, bakımsız, perişan, viran
Çirkin, beğenilmeyen
Darmadağın, bakımsız, perişan, viran: "Berbat bir han odası."- Y. Z. Ortaç
Bozuk: "Yol berbat, toz toprak üstümüze savruluyor."- S. M. Alus. Çirkin, beğenilmeyen: "Sanatta politika ne kadar berbatsa, politikada sanat da o kadar iğrenç olur."- B. Felek
(Osmanlı Dönemi) harab, kötü, bozuk
Kötü
berbat olmak
Kötü duruma gelmek; kirlenmek
berbat olmak
Bozulmak
berbat
Избранное