benzin

listen to the pronunciation of benzin
Английский Язык - Турецкий язык
(Tıp) (e) Benzin (yağ, kauçuk, reçina vs. eritmek için kullanılan bir sıvı)
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir tür organik yağ çözücü
Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı yaklaşık 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu bulunan bir sıvı
Benzen
benzin istasyonu
Araçların benzin, yağ gibi ihtiyaçlarını karşılayan, yolculara dinlenme ve alışveriş imkânı veren tesis, benzinlik
benzin pompası
Benzinlikte araç depolarına benzin koyma ve verilen benzin tutarını gösterme aracı
süper benzin
Oktan indisi 100 ve 100'ün üzerinde olan, yüksek nitelikte benzin
Английский Язык - Английский Язык
{i} fuel, petrol, solvent used in industry
Турецкий язык - Английский Язык
gasoline

Gasoline is sold by the liter. - Benzin litre ile satılır.

Gasoline is used for fuel. - Benzin yakıt için kullanılır.

petrol

Our car will run out of petrol in 2 minutes. - İki dakika içerisinde arabamızın benzini biter.

The petrol station is open seven days a week. - Benzin istasyonu haftanın yedi günü açık.

gas

My car burns a lot of gas. - Arabam çok benzin yakar.

Turning to the left, you will find the gas station. - Sola dönerseniz, benzin istasyonu bulursunuz.

(Otomotiv) volatility
(Jeoloji) benzene
(Otomotiv) petroleum
gasolene
petrol, gas, gasoline
benzoline
benzine
fuel

Gasoline is more flammable than fuel oil. - Benzin, fuel oil'den daha yanıcıdır.

Tom looked down at the fuel gauge. - Tom benzin göstergesine baktı.

gasolin
cleaner's naphtha
{i} juice
benzin istasyonu
gas station
benzin almak
fuel up
benzin bidonu
(Otomotiv) jerry-can
benzin deposu
gasoline supply tank
benzin doldurulmuş
fuelled
benzin düzeyi
petrol level
benzin istasyonu
(Argo) servo
benzin istasyonu
garage
benzin istasyonu
(Otomotiv) gasoline service station
benzin motoru
spark ignition engine
benzin pompası
petrol pump
benzin seviyesi
gasoline level
benzin tankı
(Otomotiv) fuel tank
benzin tüketimi
gasoline consumption
benzin tüketimi
(Otomotiv) gas consumption
benzin pompası
gas pump
benzin almak
tank up
benzin almak
to tank up
benzin almak
gas up
benzin almak
gas

I stopped to get gas on the way to work. - İşe giderken benzin almak için durdum.

I stopped to get gas on my way home. - Eve giderken benzin almak için durdum.

benzin almak
refuel
benzin ayırıcı
(Otomotiv) gasoline separator
benzin ayırıcı
(Otomotiv) petrol separator
benzin basınç göstergesi
(Otomotiv) petrol pressure indicator
benzin basınç göstergesi
(Otomotiv) petrol pressure gauge
benzin bidonu
petrol can, gasoline can
benzin bidonu
jerry can
benzin bombası
(Askeri) gasoline bomb
benzin borusu
(Otomotiv) flexible fuel tubing
benzin borusu
gas line
benzin buharlaşma hattı
(Otomotiv) fuel vapour line
benzin buharı
(Otomotiv) petrol vapour
benzin deposu
petrol tank, gas tank
benzin deposu
gas tank

The gas tank is going to explode. - Benzin deposu patlayacak.

benzin deposu
petrol tank
benzin deposu
tank

The gas tank is going to explode. - Benzin deposu patlayacak.

benzin deposu
1. gas tank. 2. filling station, gas station
benzin deposu doldurma borusu
(Otomotiv) fuel tank filler pipe
benzin deposu havalandırması
(Otomotiv) fuel tank ventilation
benzin deposu kapağı
gasoline tank cap
benzin deposu şamandırası
(Otomotiv) fuel tank float
benzin deposunu doldurmak
gas up
benzin doldurmak
fuel up
benzin doldurmak
fuel
benzin düzeyi
petrol level, gasoline level
benzin ekonomizeri
(Otomotiv) petrol economizer
benzin enjeksiyon donanımı
(Otomotiv) petrol injection equipment
benzin enjeksiyon pompası
(Otomotiv) gasoline injection pump
benzin enjeksiyon pompası
(Otomotiv) petrol injection pump
benzin enjeksiyon sistemi
(Otomotiv) jetronic
benzin enjeksiyonu
(Otomotiv) gasoline injection
benzin fraksiyonları
gasoline fractions
benzin geliş borusu
(Otomotiv) petrol supply pipe
benzin göstergesi
petrol gage
benzin göstergesi
gasoline gauge
benzin göstergesi
fuel gage
benzin göstergesi
gasoline gage
benzin göstergesi
petrol gauge
benzin göstergesi
fuel gauge
benzin göstergesi
(Otomotiv) fuel gauges
benzin hattı
gas line
benzin ikmal uçağı
(Askeri) nurse plane
benzin istasyonu
filling station
benzin istasyonu
service station
benzin istasyonu
petrol station
benzin istasyonu
filling station, petrol station, service station, gas station
benzin istasyonu orada
The gas station is over there
benzin kapağı
(Otomotiv) fuel fill lid
benzin karbüratörü
(Otomotiv) petrol carburettor
benzin karışımı
gasoline blend
benzin katıkları
gasoline additives
benzin klozu
(Kanun) gasoline clause
benzin kullanıyorum
I need gas
benzin memesi
carburetor jet
benzin motoru
petrol engine
benzin motoru
gasoline engine
benzin oktan ayarı
(Otomotiv) fuel octane adjustment
benzin oktan değeri
(Otomotiv) fuel octane
benzin otomatiği/pompası pump that feeds gasoline into
the carburetor
benzin pompası
coin op
benzin pompası
petrol pump, gasoline pump
benzin pompası
fuel pump
benzin pompası kiti
fuel pump kit
benzin pompasında bir sorun var
There is something wrong with the fuel pump
benzin püskürtme pompası
(Otomotiv) gasoline injection pump
benzin püskürtme pompası
(Otomotiv) petrol injection pump
benzin seviyesi
petrol level, gasoline level
benzin supabı
(Otomotiv) petrol valve
benzin süzgeci
(Otomotiv) petrol strainer
benzin süzgeci
gasoline strainer
benzin tankeri
petrol tanker
benzin tipi türbin yakıtı
(Havacılık) avtag
benzin tüketimi
petrol consumption, gasoline consumption
benzin tüketimi göstergesi
(Otomotiv) petrol consumption indicator
benzin ve alkol karışımı
(Kimya,Teknik) gasohol
benzin yakan
running on gasoline
benzin çıkışı
(Otomotiv) fuel outlet pipe
benzin, yağ ve yağlayıcı maddeler
(Askeri) petroleum, oil, and lubricants
beyaz benzin
(Kimya) white spirit
direkt benzin enjeksiyonlu
gasoline direct injection
kükürtsüz (benzin)
sweet
normal benzin
regular gas
benzin deposu
gasoline tank
benzin vergisi
gasoline tax
Benzin istasyonu
oil station
ağır benzin
heavy petrol
dizel benzin
derv
en yakın benzin istasyonu kaç kilometre uzaklıkta
How many kilometers is it to the nearest gas station
en yakın benzin istasyonu kaç mil uzaklıkta
How many miles is it to the nearest gas station
en yakın benzin istasyonu nerede
Where is the nearest gas station
genelde benzin kullanırım
I usually use gasoline
kamyon benzin motoru
gasoline-truck engine
kurşunsuz (benzin)
nonleaded
kurşunsuz benzin
lead-free petrol, unleaded gas
kurşunsuz benzin
unleaded gasoline
kurşunsuz benzin kullanıyorum
I need unleaded
ne tür benzin kullanıyor
What kind of fuel does it take
normal benzin
two-star petrol, regular gas
normal benzin kullanıyorum
I need regular
polimer benzin
polymer gasoline
süper benzin
high-octane gasoline
süper benzin
four star petrol, high-octane gasoline
süper benzin kullanıyorum
I need super
benzin
Избранное