belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, bayram

listen to the pronunciation of belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, bayram
Турецкий язык - Турецкий язык
şenlik
belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, bayram

    Расстановка переносов

    bel·li gün·ler·de ya·pı·lan, coş·ku ve·ren eğ·len·di·ri·ci gös·te·ri·le·rin tü·mü, bay·ram

    Произношение

    Слово дня

    dinkum
Избранное