belief in total submission to government authority

listen to the pronunciation of belief in total submission to government authority
Английский Язык - Турецкий язык

Определение belief in total submission to government authority в Английский Язык Турецкий язык словарь

authoritarianism
sıkı yönetim
authoritarianism
(Sosyoloji, Toplumbilim) otoritarizm
authoritarianism
otoriterlik
authoritarianism
(isim) otoriter rejim
authoritarianism
(Sosyoloji, Toplumbilim) otoritecilik
authoritarianism
(Sosyoloji, Toplumbilim) yetkecilik
authoritarianism
{i} otoriter rejim
Английский Язык - Английский Язык
{i} authoritarianism
belief in total submission to government authority

  Расстановка переносов

  be·lief in to·tal sub·mis·sion to gov·ern·ment au·tho·ri·ty

  Турецкое произношение

  bîlif în tōtıl sıbmîşın tı gʌvırmınt ıthôrıti

  Произношение

  /bəˈlēf ən ˈtōtəl səbˈməsʜən tə ˈgəvərmənt əˈᴛʜôrətē/ /bɪˈliːf ɪn ˈtoʊtəl səbˈmɪʃən tə ˈɡʌvɜrmənt əˈθɔːrətiː/

  Слово дня

  argus
Избранное