beliğ

listen to the pronunciation of beliğ
Турецкий язык - Английский Язык
eloquent
fluent
Турецкий язык - Турецкий язык
Anlaşılır
(Osmanlı Dönemi) maksadını tamamen, noksansız ve güzel sözlerle anlatan, hâlin gerektirdiğine ve muhataplara uygun konuşan
Belâgati olan, belâgatli
BELİĞ
(Osmanlı Dönemi) Edb: Belâgatli kimse. Meramını tamamen, noksansız ve güzel sözlerle anlatmağa muktedir olan
BELİĞ
(Osmanlı Dönemi) Kâfi derecede olan. Yeter olan
beliğ
Избранное