being ten more than ninety

listen to the pronunciation of being ten more than ninety
Английский Язык - Турецкий язык

Определение being ten more than ninety в Английский Язык Турецкий язык словарь

hundred
yüz

Kızgınsan ona kadar; çok kızgınsan yüze kadar say. - When angry, count ten; when very angry, a hundred.

Yüz elli kişi maraton yarışına girdi. - One hundred and fifty people entered the marathon race.

hundred
a hundred per- cent yüzde yüz
one hundred
yüz

Kanser tek değil fakat yüzlerce farklı hastalıklardan biridir. - Cancer is not one but more than one hundred distinct diseases.

On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz. - Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.

hundred
yüz rakamı
hundred
{i} yüzlük
hundred
hundredth s
hundred
{i} yüz, yüz rakamı (100, C)
hundred
yüzüncü

Yüzüncü doğum gününden birkaç gün önce vefat etti. - He passed away several days before his hundredth birthday.

O, yüzüncü doğum gününden birkaç gün önce öldü. - He died a few days before his hundredth birthday.

hundred
(isim) yüzlük
hundred
a hundredfold yüz kat
hundred
yüz misli
hundred
hundredweight112 librelik ingiliz ağırlık ölçü birimi
hundred
yüz rakamı, 100
c
Yaklaşık olarak tarık belirtmek için kullanılır. Kişinin doğum tarihi tam olarak bilinmediğinde bu yola başvurulur

Antonello da Messina was born c. 1430, in Messina, Sicily.-Antonello da Messina yaklaşık 1430 da, Messina, Sicilya'da doğmuştur.

c
karbon
hundred
100 librelik Amerikan ağırlık ölçü birimi
c
(Askeri) C FAKTÖRÜ: Nişangah açısında her değişiklik mesafesinde 100 metrelik bir değişikliğe sebep olur
Английский Язык - Английский Язык
100
one hundred
c
hundred
being ten more than ninety

  Расстановка переносов

  be·ing ten more than nine·ty

  Турецкое произношение

  biîng ten môr dhın naynti

  Произношение

  /ˈbēəɴɢ ˈten ˈmôr ᴛʜən ˈnīntē/ /ˈbiːɪŋ ˈtɛn ˈmɔːr ðən ˈnaɪntiː/

  Слово дня

  apocalypse
Избранное