being persuaded to do evil or to sin

listen to the pronunciation of being persuaded to do evil or to sin
Английский Язык - Турецкий язык

Определение being persuaded to do evil or to sin в Английский Язык Турецкий язык словарь

temptation
{i} günaha sokma
temptation
günaha teşvik edici şey veya kimse
temptation
{i} ayartma

Tom ayartmaya karşı koyamadı. - Tom couldn't resist the temptation.

Sami ayartmaya karşı koyamadı. - Sami couldn't resist the temptation.

temptation
{i} birinin ayartılmasına yol açabilen şey/kimse, birinin doğru yoldan sapmasına sebep olabilen şey/kimse
temptation
günaha teşvik etme veya olunma
temptation
yolu şaşırtma
temptation
cezbeden şey/ayartma
temptation
ayartı

Ayartılmaktan başka her şeye dayanabilirim. - I can resist everything but temptation.

temptation
baştan çıkarıcı şey
temptation
baştan çıkarma

Baştan çıkarmaya karşı dayanıklıdır. - He is proof against temptation.

temptation
birini ayartmaya çalışma
temptation
baştan çıkma
temptation
şeytana uyma

Tom asla şeytana uymadı. - Tom never gave in to temptation.

Genç insanlar şeytana uymaya eğilimlidir. - Young men are prone to fall into temptation.

temptation
istek uyandıran şey
temptation
cezbedici şey
temptation
{i} günaha girme
Английский Язык - Английский Язык
temptation
being persuaded to do evil or to sin

  Расстановка переносов

  be·ing persuaded to do e·vil or to sin

  Турецкое произношение

  biîng pırsweydıd tı du ivıl ır tı sîn

  Произношение

  /ˈbēəɴɢ pərˈswādəd tə ˈdo͞o ˈēvəl ər tə ˈsən/ /ˈbiːɪŋ pɜrˈsweɪdəd tə ˈduː ˈiːvəl ɜr tə ˈsɪn/

  Слово дня

  onychophagia
Избранное