being at variance or in contradiction to something

listen to the pronunciation of being at variance or in contradiction to something
Английский Язык - Турецкий язык

Определение being at variance or in contradiction to something в Английский Язык Турецкий язык словарь

ajar
yarı açık
ajar
aralık

Gittiğiniz zaman kapıyı aralık bırakın. - Leave the door ajar when you go.

Evin kapısı aralıktı. - The door to the house was ajar.

ajar
sarsıntılı olarak
ajar
z. aralık, az açık (kapı)
ajar
az açık ahenksiz
ajar
adv.aralık: adj.aralık,aralık
ajar
biraz açık
ajar
ahenksiz olarak
ajar
biraz açık şekilde
Английский Язык - Английский Язык
ajar
being at variance or in contradiction to something

  Расстановка переносов

  be·ing at va·ri·ance or in con·tra·dic·tion to some·thing

  Турецкое произношение

  biîng ät veriıns ır în käntrıdîkşın tı sʌmthîng

  Произношение

  /ˈbēəɴɢ ˈat ˈverēəns ər ən ˌkäntrəˈdəksʜən tə ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈbiːɪŋ ˈæt ˈvɛriːəns ɜr ɪn ˌkɑːntrəˈdɪkʃən tə ˈsʌmθɪŋ/

  Слово дня

  sic
Избранное