become smaller

listen to the pronunciation of become smaller
Английский Язык - Турецкий язык
küçül
decrease
{f} azalmak

Şehrin nüfusu yıldan yıla azalmaktadır. - The population of the town decreases year by year.

O gelenek azalmaktadır. - That custom is on the decrease.

decrease
azaltmak

Borcunu azaltmak için ne yapmalısın? - What should you do to decrease your debt?

Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum. - I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house.

decrease
{f} küçülmek
decrease
{i} düşüş
decrease
{i} eksilme
decrease
{i} azalma

O gelenek azalmaktadır. - That custom is on the decrease.

Çocukların da azalması garip değil mi? - It isn't strange that children decrease, too?

decrease
düşüş yaşamak
decrease
darlaşmak
decrease
{f} azal

İlaç onun acısını azalttı. - The medicine decreased his pain.

Bu ilaç ağrını azaltacak. - This medicine will decrease your pain.

decrease
eksiltmek decreasingly gittikçe azalarak
decrease
{f} eksiltmek
decrease
(isim) azalma, eksiltme, azaltma, küçülme, eksilme; düşüş
decrease
azal/azalt
decrease
{f} inmek
decrease
{i} küçülme
decrease
noksan on the decrease azalmakta
decrease
azaltma/azalma
decrease
{f} düşmek
decrease
{f} azalmak, düşmek, küçülmek; azaltmak, düşürmek
Английский Язык - Английский Язык
decrease, diminish, grow smaller
diminish
decrease
become smaller

  Расстановка переносов

  be·come smaller

  Турецкое произношение

  bîkʌm smôlır

  Произношение

  /bəˈkəm ˈsmôlər/ /bɪˈkʌm ˈsmɔːlɜr/

  Видео

  ... institutions we had before will probably become smaller ...

  Слово дня

  scacchic
Избранное