beceriksizce

listen to the pronunciation of beceriksizce
Турецкий язык - Английский Язык
lubberly
awkwardly

Tom smiled awkwardly. - Tom beceriksizce gülümsedi.

She bent awkwardly in front of me. - O beceriksizce önümde eğildi.

clumsily

Measureless fear makes always to act clumsily. - Ölçüsüz korku daima beceriksizce hareket ettirir.

My hair is clumsily cut. - Saçım beceriksizce kesilir.

unsuccessfully
incompetently
bumbling
inaptly
clumsyly
beceriksiz
awkward

Tom looks a little awkward. - Tom biraz beceriksiz görünüyor.

Tom smiled awkwardly. - Tom beceriksizce gülümsedi.

beceriksizce yapılmış iş
botch
beceriksizce boyamak
daub
beceriksizce atak
fumble
beceriksizce yapmak
fumble
beceriksizce yapmak
foozle
beceriksizce yapılan
fumbling
beceriksiz
inept

I'm not usually this inept. - Genellikle bu kadar beceriksiz değilim.

beceriksiz
{s} ineffective
beceriksiz
never-do-well
beceriksiz
half-assed
beceriksiz
loser

You're a pathetic loser. - Zavallı bir beceriksizsin.

beceriksiz
{s} powerless
beceriksiz
blundering
beceriksiz
(deyim) all fingers and thumbs
beceriksiz
helpless
beceriksiz
ham-handed
beceriksiz
left-handed
beceriksiz
boor
beceriksiz
all thumbs

He seems to be all thumbs. - O, beceriksiz görünüyor.

beceriksiz
ham-fisted
beceriksiz
ne'er-do-well
beceriksiz
heavy
beceriksiz
gawkish
beceriksiz
helplessly
beceriksiz
amateurish
beceriksiz
heavy-handed
beceriksiz
good for nothing
beceriksiz
muddleheaded
beceriksiz
incapable
beceriksiz
unsuccessful
beceriksiz
unskilled
beceriksiz
{i} bumbling
beceriksiz
hopeless
beceriksiz
unskillful
beceriksiz
amateur
beceriksiz
bumbler
beceriksiz
clumsy

Tom is extremely clumsy. - Tom son derece beceriksiz.

Tom is old and clumsy. - Tom yaşlı ve beceriksiz.

beceriksiz
gawky
beceriksiz
unhandy
beceriksiz
duffer
beceriksiz
{s} rude
beceriksiz
{s} unskilful
beceriksiz
{i} slouch
beceriksiz
{s} incompetent

Tom seemed incompetent. - Tom beceriksiz görünüyordu.

Are you stupid or incompetent? - Aptal mısın yoksa beceriksiz misin?

beceriksiz
left handed
beceriksiz
{s} untalented
beceriksiz
{s} unable
beceriksiz
{s} oafish
beceriksiz
{s} inefficacious
beceriksiz
{s} inexpert
beceriksiz
{s} unaccomplished
beceriksiz
{s} shiftless
beceriksiz
{s} resourceless
beceriksiz
heavy handed
beceriksiz
{s} impractical

Compared to her, I'm very impractical. - Ona göre, çok beceriksizim.

beceriksiz
ungraceful
beceriksiz
{i} lubber
beceriksiz
{i} oaf
beceriksiz
ineffectual
beceriksiz
duff
beceriksiz
maladroit
beceriksiz
slouch; oaf
beceriksiz
ham handed
beceriksiz
bungling
beceriksiz
ham fisted
beceriksiz
gauche
beceriksiz
feckless
beceriksiz
bungler
beceriksiz
clumsy, unskillful, awkward, incapable, inept, incompetent, ham-fisted, ham-handed, hopeless, feckless, amateurish; ineffectual, unsuccessful
beceriksiz
ne'er do well
beceriksiz
never do well
beceriksiz
{s} manque
beceriksiz
unhappy
beceriksiz
joker
beceriksiz
fumbling
beceriksiz
{s} inapt
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение beceriksizce в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Beceriksiz
gıygıycı
Beceriksiz
(Osmanlı Dönemi) A'CEMÎ
Beceriksiz
(Osmanlı Dönemi) SÜTUH
Beceriksiz
argın
beceriksiz
Becerisi olmayan, usta olmayan: "O münasebetsiz ve beceriksiz adam, kısık bir sesle bütün gizli şeyleri anlattı."- A. Ş. Hisar
beceriksiz
Becerisi olmayan, usta olmayan
beceriksizce
Избранное