be very observant of forms

listen to the pronunciation of be very observant of forms
Английский Язык - Турецкий язык
kurallara harfi harfine uymak
be very observant of forms

  Расстановка переносов

  be ve·ry ob·ser·vant of forms

  Турецкое произношение

  bi veri ıbzırvınt ıv fôrmz

  Произношение

  /bē ˈverē əbˈzərvənt əv ˈfôrmz/ /biː ˈvɛriː əbˈzɜrvənt əv ˈfɔːrmz/

  Слово дня

  dissert
Избранное