be manifested gently or gradually

listen to the pronunciation of be manifested gently or gradually
Английский Язык - Турецкий язык

Определение be manifested gently or gradually в Английский Язык Турецкий язык словарь

distil
damıtmak
distil
özünü almak
distil
süzmek
distil
(konu/vb.) özünü çıkarmak
distil
damıt

Şimdi bu suyu damıtacağız. - Now we will distill this water.

Kömür katranının damıtılmasıyla elde edilen bileşenler aşağıda gösterildiği gibidir. - The components obtained by distillation of coal tar are as shown below.

distil
imbikten çekmek
distil
damit
distil
{f} damlatmak
distil
f., İng., bak. distill
distil
(fiil) ayrıştırmak, damıtmak; damlatmak, damla damla akıtmak; saflaştırmak; özünü çıkarmak; süzülmek; imbikten geçmek; biçimlenmek
distil
{f} damla damla akıtmak
distil
{f} süzülmek
distil
{f} ayrıştırmak
distil
(Tıp) Bir sıvıyı ısıtıp buhar haline getirdikten sonra tekrar soğutarak sıvı halinde toplamak, damıtmak
distil
{f} imbikten geçmek
distil
{f} biçimlenmek
distil
{f} özünü çıkarmak
Английский Язык - Английский Язык
distil
distill
be manifested gently or gradually

  Расстановка переносов

  be manifested gen·tly or gra·du·al·ly

  Турецкое произношение

  bi mänıfestıd centli ır gräculi

  Произношение

  /bē ˈmanəˌfestəd ˈʤentlē ər ˈgraʤo͞olē/ /biː ˈmænəˌfɛstəd ˈʤɛntliː ɜr ˈɡræʤuːliː/

  Слово дня

  testy
Избранное