be included

listen to the pronunciation of be included
Английский Язык - Турецкий язык
dahil olmak

Tom dahil olmak istemiyor. - Tom doesn't want to be included.

dahil edilmek

Profil fotoğrafınıza dahil edilmek ne büyük bir onur! - What an honor to be included in your profile photo!

Tom dahil edilmek isterdi. - Tom would've wanted to be included.

içinde bulunmak
içinde olmak
(in) -e dahil olmak/edilmek
should
{f} malı

Yanlış malı geri göndermemiz gerekiyor mu? - Should we send back the wrong merchandise?

should
a gereklilik
should
{f} olursa

Bana herhangi bir şey olursa, buraya bakabilirsiniz. - If anything should ever happen to me, you can look here.

Başarısız olursak ne olur? - What if we should fail?

should
Eğer gelirse c şaşkınlık
should
başka kim olabilir?
should
If he should come
should
Kim geldi bil bakalım
should
yardımcı f
should
Manevi zorunluluk gösterir: I think I should go. Gitsem iyi olur galiba. Why shouldn't I go? Niçin gitmeyeyim. You should
should
Hasta arkadaşını ziyaret etmen gerekir b şarta baglılık
should
You should visit your sick friend
included
içerilen
included
içinde olmak
included
dahil olan
included
içinde bulunmak
included
(Bilgisayar) içeriği
included
dahi
included
(Dilbilim) bağımlı
included
dahil olmak

Tom dahil olmak istemiyor. - Tom doesn't want to be included.

to be included
dahil olmak

Tom dahil olmak istemiyor. - Tom doesn't want to be included.

included
{f} içer

DVD'nin kesilmemiş versiyonu sadece bir tane ekstra sahne içeriyordu. - The uncut version of the DVD only included one extra scene.

Liste Tom'u içeriyordu. - The list included Tom.

included
dahil

Öğle yemeği bu fiyata dahil midir? - Is lunch included in this price?

Sinüs ve kosinüs fonksiyonları -1 ve 1 arasında bir değer alır (-1 ve 1 dahil). - The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).

should
(öneri ya da gereklilik belirtir) -meli
should
-malı
included
{f} dahil et

Genç çift Şükran Günü konuklarının arasına anne babalarını dahil etti. - The young couple included their parents among their Thanksgiving guests.

included
dahilen
included
{f} içer: adj.dahil
included
{s} içinde

Tom’un da içinde olduğu talihsiz bir olaya hepimiz tanık olduk. - We are all witnessed the unlucky incident included Tom.

included
{f} dahil et: adj.dahil
included
dahil et/kapsa
to be included
içinde olmak
Английский Язык - Английский Язык
should
included
Inclosed; confined
included
enclosed in the same envelope or package; "the included check
included
past of include
included
emphasis You use included to emphasize that a person or thing is part of the group of people or things that you are talking about. All of us, myself included, had been totally committed to the Party Food is included in the price. including someone or something
included
enclosed in the same envelope or package; "the included check"
included
{s} comprised, embraced, contained
be included

  Расстановка переносов

  be in·clu·ded

  Турецкое произношение

  bi înkludıd

  Произношение

  /bē ənˈklo͞odəd/ /biː ɪnˈkluːdəd/

  Видео

  ... There's so much research, and it's all included in my book ...
  ... And she included all of these things that she was going to ...

  Слово дня

  senescent
Избранное