be born in the purple

listen to the pronunciation of be born in the purple
Английский Язык - Турецкий язык
varlıklı bir aileye doğmak
soylu bir aileye doğmak
be in the
olmak
born in the purple
kraliyet soyundan
born in the purple
asil
born in the purple
soylu
be born in the purple

  Расстановка переносов

  be Born in the pur·ple

  Турецкое произношение

  bi bôrn în dhi pırpıl

  Произношение

  /bē ˈbôrn ən ᴛʜē ˈpərpəl/ /biː ˈbɔːrn ɪn ðiː ˈpɜrpəl/

  Слово дня

  procumbent
Избранное