be attached; be in contact with

listen to the pronunciation of be attached; be in contact with
Английский Язык - Турецкий язык

Определение be attached; be in contact with в Английский Язык Турецкий язык словарь

attach
{f} bağlamak
attach
{f} iliştirmek
attach
birleştirmek
attach
izafe etmek
attach
ilişkin kılmak
attach
bağla

Tom uçurtmaya biraz ip bağladı. - Tom attached some twine to the kite.

İki kabloyu birbirine bağla. - Attach the two cables together.

attach
ödenmemiş bir borç için el koymak/tutuklamak
attach
bitiştirmek
attach
{f} huk. el koymak, haczetmek
attach
{f} haczetmek
attach
ilişik
attach
(Software) İliştirmek
attach
(fiil) bağlamak, eklemek, iliştirmek, takmak, tutturmak, bağlanmak, yüklenmek; el koymak, haczetmek
attach
{f} yüklenmek
attach
{f} el koymak
attach
tutkun
attach
{f} takmak, iliştirmek, bağlamak
Английский Язык - Английский Язык
attach
be attached; be in contact with
Избранное