be allowed to; arrive at, reach

listen to the pronunciation of be allowed to; arrive at, reach
Английский Язык - Турецкий язык

Определение be allowed to; arrive at, reach в Английский Язык Турецкий язык словарь

get to
(fiil)rmak, başlamak, yapıyor bulunmak, dolabı sezmek, dalavereyi anlamak
get to
varmak

Vienna'ya yürüyerek varmak ne kadar sürer? - How long does it take to get to Vienna on foot?

Ofisime varmak yaklaşık on beş dakika alır. - It takes about 15 minutes to get to my office.

get to
(Fiili Deyim ) 1- -e varmak 2- başlamak
get to
-e gelmek
get to
-e varmak
get to
şart olmak
get to
-e varmak/gelmek
get to
ulaşmak

Kent merkezine ulaşmak için hangi otobüs veya trene binebileceğimi bana söyleyebilir misin? - Can you tell me which bus or train I can take to get to the town centre?

Tom çatıya ulaşmak için merdivene tırmandı. - Tom climbed up a ladder to get to the roof.

get to
bağlantı kurmak
get to
yapabilmek
get to
başlamak

İşe başlamak istiyorum. - I want to get to work.

Çalışmaya başlamak zorundayım. - I have to get to work.

get to
dalavereyi anlamak
get to
(deyim) get to grip with sth. ciddiyetle ele almak get to someone [kd] 1.rusvet vermek,etkilemek. 2.dokunmak,uzmek. get to/reach/make first base (with sth.) (başlıca ABD,kd) bir plan veya projenin ilk safhasını tamamlamak get to grips with sth. bir mesele ile uğraşmak,gereğine bakmak get to the bottom of sth. bir meselenin aslını/iç yüzünü öğrenmek
get to
dolabı sezmek
get to
lazım olmak
get to
k.dili. başlamak (Mastarla birlikte kullanılır.): They got to talking. Konuşmaya başladılar
get to
yapıyor bulunmak
Английский Язык - Английский Язык
get to
be allowed to; arrive at, reach
Избранное