be a social swinger; socialize a lot

listen to the pronunciation of be a social swinger; socialize a lot
Английский Язык - Турецкий язык

Определение be a social swinger; socialize a lot в Английский Язык Турецкий язык словарь

get around
(Fiili Deyim ) etrafı dolaşmak
get around
gezinmek

Tom gezinmek için koltuk değneği kullandı. - Tom used crutches to get around.

Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. - In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.

get around
yürümek
get around
başarmak
get around
yayılmak (söylenti)
get around
güvenini kazanmak
get around
kaçınmak
get around
gönlünü yapmak
get around
çok gezmek
get around
-den kaçınmak
get around
dolaşmak

O caddede dolaşmak neredeyse olanaksızdı. - It was almost impossible to get around on that street.

get around
gezin

Tom gezinmek için koltuk değneği kullandı. - Tom used crutches to get around.

Ben eskisi kadar iyi gezinmiyorum - I don't get around as well as I used to.

get around
yayılmak
get around
yönetmek, etkisi altına almak
get around
hareket etmek, yürümek
get around
bir yol bulup -den kurtulmak; bir yol bulup (birini) atlatmak
get around
yasal boşluktan faydalanmak
get around
(haber) yayılmak
get around
yolunu bulmak
Английский Язык - Английский Язык
get around
swing
be a social swinger; socialize a lot

    Расстановка переносов

    be a so·cial swinger; so·cial·ize a Lot

    Произношение

Избранное