bayram

listen to the pronunciation of bayram
Турецкий язык - Английский Язык
festival

Why do we call Hanukkah The Festival of Lights? - Hanuka'ya neden Işık Bayramı diyoruz?

Halloween was originally a Celtic festival. - Cadılar Bayramı aslında bir Kelt festivaliydi.

feast

Her lovely voice was a real feast to the ears. - Onun güzel sesi kulaklar için gerçek bir bayramdı.

I shan't forget that feast as long as I live. - Yaşadığım sürece o bayramı unutmayacağım.

holiday

We put up the flags on national holidays. - Ulusal bayramlarda bayrakları havaya kaldırmalıyız.

Today is a national holiday in Iceland. - Bugün İzlanda'da ulusal bir bayramdır.

festal
Bairam, feast, fiesta, festival, holiday; rejoicing
hols
holidays

In Japan, the vernal and autumnal equinoxes are national holidays, but the summer and winter solstices are not. - Japonya'da ilkbahar ve sonbahar ekinoksları ulusal bayramdır ama yaz ve kış gündönümleri değildir.

Sea Day is one of the Japanese national holidays celebrated on the third Monday in July. - Deniz Günü, temmuz ayının üçüncü pazartesi günü kutlanan, Japonya'nın ulusal bayramlarından biridir.

rejoicing
epulation
(Arabic word) Eid
Eid

Eid al Fitr and Eid al Adha.

We will celebrate Eid ul-Fitr tomorrow. - Yarın ramazan bayramını kutlayacağız.

(isim) Religious festival; festival
fete
fiesta
gala
fetival
feast day
bairam
high day
red-letter
Bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü?
There must be something behind this
bayram etmek
to be delighted
bayram etmek
(deyim) be in seventh heaven
bayram etmek
have a field day
bayram etmek
be delighted
bayram etmek
(deyim) be as pleased as punch
bayram etmek
delighted
bayram etmek
rejoice
bayram günü
feast day
bayram günü
a bairam day
bayram günü
holiday
bayram havası
festive air
bayram havası
holiday atmosphere
bayram kutlamak
observe
bayram sevinci
rejoicing
bayram yapmak
feast
bayram kutlamak
say someone "have a happy bairam
bayram kutlamak
celebrate a bairam
bayram namazı
Day of Prayer
bayram tatili
holidays
bayram tebriği
holiday greetings to
bayram ziyareti
Day visits
bayram şekeri
holiday candy
bayram alayı
bairam parade
bayram arifesi
holiday eve
bayram arifesi
the eve of a bairam
bayram arifesi
the eve of a holiday (Bairam)
bayram ayı
the month of Shawwal (of the Muslim calendar)
bayram ederek
exultingly
bayram ertesi
right after the holiday (Bairam), in the days just after the Bairam
bayram etme
jubilation
bayram etmek
exult
bayram etmek
to rejoice, to exult (at/in sth), to be delighted, to be greatly pleased
bayram etmek/yapmak
1. to feast, celebrate a holiday. 2. to be overjoyed
bayram etmiş
exulted
bayram günü
1. a Bairam day. 2. on a Bairam day
bayram haftasını mangal tahtası anlamak
to misunderstand completely
bayram havası
a holiday atmosphere, a festive air
bayram havası
a holiday spirit
bayram hediyesi
holiday present
bayram ile ilgili
festal
bayram koçu gibi
gaudy, showy; overdressed
bayram mesaisi
work during holiday
bayram namazı
morning service on the first day of a holiday (Bairam)
bayram tatili
festive holiday
bayram tebriki
congratulations for a Bairam; greeting card
bayram topu
gun fired on Bairam days
bayram yapmak
celebrate
bayram ziyareti
bairam visit
bayram üstü
just before a bairam
bayram şekeri
candy offered to visitors on Bairam days
dini bayram
holiday
dini bayram
holyday
dini bayram
(Kanun,Turizm) religious holiday
dini bayram
holidays
kutlamak (bayram)
observe
ulusal bayram
(Ticaret) national holiday
ciğerleri bayram etmek
slang 1. to enjoy a good smoke. 2. to enjoy breathing fresh air
deliye her gün bayram
(Atasözü) Every day is a holiday for a fool
düğün bayram etmek
to rejoice (at/over)
düğün bayram etmek
to be very happy, be joyous; to celebrate
elle gelen düğün bayram
(Atasözü) We are all in the same boat
gözleri bayram etmek
feast one's eyes on
milli bayram
national holiday
Турецкий язык - Турецкий язык
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
(Osmanlı Dönemi) Bir dinde mübarek addolunan gün
Sevinç, neşe
Özel olarak kutlanan gün
Sevinç, neşe: "Sandalda, gemide bir sevinç, bir bayram, el çırpmalar, gülüşler, yaşalar."- N. Cumalı. Özel olarak kutlanan gün: "Üzüm bayramlarının eğlencelerinde bulunmak istiyorum."- H. E. Adıvar
id
bayram alayı
Bayram günlerinde padişahların camiye gidiş ve geliş sırasında yapılan tören
bayram ayı
Hicrî takvime göre ramazandan sonra gelen ay, şevval
bayram gazetesi
Dinî bayram günlerinde Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayımlanan özel gazete
bayram günü
Bayrama rastlayan, bayramın kutlandığı gün
bayram günü
Sevinç yaşanılan gün
bayram havası
Neşeli, sevinçli bir ortam
bayram hediyesi
Bayram günlerinde verilen armağan
bayram namazı
Dinî bayramların ilk gününde sabah namazından sonra kılınan namaz
bayram tebriği
Bayram ziyareti
bayram tebriği
Bayramı kutlamak için yazılıp gönderilen kart
bayram topu
Dinî bayramların başladığını duyurmak için arife günü atılan top
bayram yeri
Bayram günlerinde çocuklar için kurulan açık eğlence yeri
bayram ziyareti
Dinî bayram günlerinde, bayramı kutlamak için yapılan kısa ziyaret, bayram tebriği
bayram çocuğu
Bayram dolayısıyla süslenmiş, donatılmış, sevinçli çocuk
bayram çocuğu
Bayram günü doğmuş çocuk
bayram şekeri
Özellikle dinî bayramlarda konuklara ikram edilen şeker veya çikolata
bayram
Избранное