basmakalıp

listen to the pronunciation of basmakalıp
Турецкий язык - Английский Язык
stereotyped
conventional
conventional, cliché
astereotypical
hackneyed

A bad writer's prose is full of hackneyed phrases. - Kötü bir yazarın masalları basmakalıp ifadelerle doludur.

pat
trite

The story about the separation of the two leopard cubs seems pretty trite to me. - İki leopar yavrusunun ayrılması hakkındaki hikaye bana oldukça basmakalıp gibi görünüyor.

banal
routine
commonplace
stereotyped, commonplace, stock, trite, hackneyed
set
well-worn
platitudinous
stereotypical

You should avoid stereotypical behavior. - Basmakalıp davranıştan kaçınman gerekir.

truism
hokum
stereotypic

You should avoid stereotypical behavior. - Basmakalıp davranıştan kaçınman gerekir.

stock
repetitious
stereotype
corny
well worn
copybook
basmakalıp söz
stereotype
basmakalıp konuşmak
platitudinize
basmakalıp lâflar
routine
basmakalıp lâflar eden tip
platitudinarian
basmakalıp olma
triteness
basmakalıp söz
commonplace, cliché, platitude
basmakalıp söz
stock phrase
basmakalıp söz
cliche
basmakalıp söz
conventionality
basmakalıp söz
rubber stamp
basmakalıp söz
platitude
Турецкий язык - Турецкий язык
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
beylik
BASMAKALIP
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe: "Kimi daha da iyi söylenebilecek basmakalıp fikirleri piyesleştirdiğinden dem vurdu."- H. Taner
BASMAKALIP
(Hukuk) Üzerinde hiç kafa yapmadan başkalarından süregeldiği gibi kabul edilen
basmakalıp
Избранное