basit, normal, her zaman yapılan, sıradan, üstünlük farkı olmayan

listen to the pronunciation of basit, normal, her zaman yapılan, sıradan, üstünlük farkı olmayan
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) adi
basit, normal, her zaman yapılan, sıradan, üstünlük farkı olmayan

    Расстановка переносов

    ba·sit, nor·mal, her za·man ya·pı·lan, sı·ra·dan, üs·tün·lük far·kı ol·ma·yan

    Произношение

    Слово дня

    gastronome
Избранное