based on

listen to the pronunciation of based on
Английский Язык - Турецкий язык
dayanılarak

Bu kafatası ve çizgileri, 17. yüzyılın sonlarında İngiltere'de faaliyet gösteren dünyaca ünlü Kaptan Kidd'e dayanılarak adlandırılmıştır. - This skull and crossbones was named based on the world-famous Captain Kidd who was active in late 17th century Britain.

(Bilgisayar) taban biçem
(Bilgisayar) başvuru stili
yola çıkarak
baz alınarak
dayanmak

Onun sonucu bu gerçeklere dayanmaktadır. - His conclusion is based on these facts.

Bilim, dikkatli gözleme dayanmaktadır. - Science is based on careful observation.

dayalı

Oyun gerçek bir hikayeye dayalıdır. - The play was based on a true story.

Onun argümanı gerçeklere dayalıydı. - His argument was based on facts.

dayanarak
(Bilgisayar) temel stil
dayana
birşeye göre

nerede yaşadıklarına göre sınıflandırıldı.

esas alınmış
atfen
ya dayanarak
be based on
-e dayanmak
be based on
kaynaklanmak
be based on
bağlı olmak
be based on
dayanmak
be based on
ileri gelmek
Английский Язык - Английский Язык
being founded on; "criticisms based on ignorance
being founded on; "criticisms based on ignorance"
established upon; on the basis of, on the foundation of, dependent upon
based on

  Турецкое произношение

  beyst ôn

  Произношение

  /ˈbāst ˈôn/ /ˈbeɪst ˈɔːn/

  Этимология

  [ 'bAs ] (noun.) 13th century. Middle English, from Middle French, from Latin basis, from Greek, step, base, from bainein to go; more at COME.

  Видео

  ... must be based on verifiable action that convinces us ...
  ... its best guess based on the behavior of previous users. ...

  Слово дня

  momism
Избранное