basınçlı

listen to the pronunciation of basınçlı
Турецкий язык - Английский Язык
pressurized, forced
compressive
compressed
forced
compress
pressure

What are you cooking inside the pressure pot? - Basınçlı kabın içinde ne pişiriyorsun?

pressurized
pressured
basınç
pressure

The exit flowrate is proportional to the pressure difference around the exit valve. - Çıkıştaki akış hızı, çıkış kapakçığının etrafındaki basınç farkıyla orantılıdır.

The pipe burst due to great pressure. - Büyük basınç nedeniyle boru patladı.

basınçlı hava santralı
compressed air station
basınçlı boyama
pressure dyeing
basınçlı buharlayıcı
pressure ager
basınçlı dolaşım
forced circulation
basınçlı döküm
die casting
basınçlı hava
compressed air
basınçlı hava borusu
pneumatic tube
basınçlı hızlandırıcı
intensifier
basınçlı kabin
pressure cabin
basınçlı kap
autoclave
basınçlı kurutucu
pressure dryer
basınçlı soda şişesi
siphon
basınçlı soda şişesi
syphon
basınçlı soda şişesi
siphon bottle
basınçlı su
pressure water
basınçlı tank
pressure tank
basınçlı tünel
pressure tunnel
basınçlı yağdanlık
squirt can
basınçlı yağlama
pressure feed lubrication
basınçlı yerden basınç hücresi ile kurtarmak
decompress
basınçlı şalter
pressure switch
basınç
(Havacılık) bleed off
basınç
(Biyokimya) pump
pozitif basınçlı
positive pressure
basınç
piezo
basınç
{i} strain
basınç
{i} compression
basınç
stress
basınç
pressure to
alçak basınçlı
low pressure
alçak basınçlı buhar
low pressure steam
alçak basınçlı lastik
low pressure tyre
basınç
(Nükleer Bilimler) pessure
basınç
{i} thrust
basınç
pressure, compression, stress, thrust
hava basınçlı
pneumatic
hava basınçlı alet
pneumatic
hava basınçlı kargo hattı
pneumatic tube
hava basınçlı kargo taşıma
pneumatic dispatch
salt basınçlı kuyu
absolute artesian well
yüksek basınçlı
high pressure
yüksek basınçlı atmosfer kütlesi
anticyclone
yüksek basınçlı bölge
high
Турецкий язык - Турецкий язык
Basınç yüklenmiş olan
basınçlı su
Basınç yüklenerek fışkırtılma düzeyine getirilmiş su, tazyikli su
BASINÇ
(Osmanlı Dönemi) Bak: Tazyik
Basınç
tazyik
basınç
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
basınç
Bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarı
eş basınçlı
Basıncı hep aynı kalan
basınçlı
Избранное