bang one's head against a wall

listen to the pronunciation of bang one's head against a wall
Английский Язык - Турецкий язык
boşuna çırpınmak
olmayacak işe kalkışmak
bang one's head against a wall

  Расстановка переносов

  bang one's head a·gainst a wall

  Турецкое произношение

  bäng wʌnz hed ıgenst ı wôl

  Произношение

  /ˈbaɴɢ ˈwənz ˈhed əˈgenst ə ˈwôl/ /ˈbæŋ ˈwʌnz ˈhɛd əˈɡɛnst ə ˈwɔːl/

  Слово дня

  materfamilias
Избранное