balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta

listen to the pronunciation of balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
Турецкий язык - Турецкий язык
balık yumurtası
balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta

    Расстановка переносов

    ba·lık·la·rın da·ha çok sığ yer·le·re bı·rak·tık·la·rı, ü·re·me·le·ri·ni sağ·la·yan yu·mur·ta

    Произношение

    Слово дня

    cater-cornered
Избранное