başka şeylerden ayrı olarak, kendi başına, tek başına

listen to the pronunciation of başka şeylerden ayrı olarak, kendi başına, tek başına
Турецкий язык - Турецкий язык
başlı başına
başka şeylerden ayrı olarak, kendi başına, tek başına

    Расстановка переносов

    baş·ka şey·ler·den ay·rı o·la·rak, ken·di ba·şı·na, tek ba·şı·na

    Слово дня

    wildcatter
Избранное