başağrısı

listen to the pronunciation of başağrısı
Турецкий язык - Английский Язык
megrim
migraine
{i} headache

Tom has a bad headache. - Tom'un kötü bir başağrısı var.

The boy complained of a headache. - Çocuk başağrısından şikayet etti.

yarım başağrısı
sick headache
yarım başağrısı
migraine
yarım başağrısı migraine affecting one side of
the head
başağrısı
Избранное