bağdaşım

listen to the pronunciation of bağdaşım
Турецкий язык - Английский Язык
coherence, accordance tutarlık, insicam
coherence, internal unity
accordance
internal unity
coherence
düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
uniformity, consistency, coherence
kısmi bağdaşım
partial compatibility
Турецкий язык - Турецкий язык
Tutarlık, tutarlılık, insicam
bağdaşım
Избранное